O kancelarii

Kancelaria pracuje z wykorzystaniem oprogramowania spółki Currenda. Komornik korzysta z usługi elektronicznego potwierdzenia odbioru, co pozwala znacząco skrócić czas ustalenia statusu przesyłki. Na prośbę wierzyciela możliwe jest udostępnienie wglądu w stan sprawy przez internet za pośrednictwem Monitora Postępowania Egzekucyjnego.

Systemy teleinformatyczne

Pracę w kancelarii usprawniają następujące systemy:

Ognivo - za pomocą tego systemu komornik ma możliwość ustalenia czy dłużnik posiada rachunki bankowe I dokonania ich zajęcia. Lista banków na bieżąco się powiększa i jest systematycznie aktualizowana. Zapytania w tym systemie są dla wierzyciela bezpłatne.

Elektroniczna Baza Danych Ksiąg Wieczystych - powyższy system pozwala na podstawie danych dłużnika ustalić nieruchomości stanowiące jego własność, współwłasność oraz będące w jego użytkowaniu wieczystym. Ponadto, system pozwala również złożyć wniosek o dokonanie wpisu o wszczęciu egzekucji z nieruchomości w formie elektronicznej.

EPU (Elektroniczne Postępowanie Upominawcze) - nakaz zapłaty wydany w elektronicznym postępowaniu upominawczym wierzyciel może następnie skierować do egzekucji drogą elektroniczną.

Pue Zus - zapytania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w formie elektronicznej, za jego pomocą komornik ustala miejsce zatrudnienia dłużnika lub prowadzoną działalność gospodarczą.

CEIDG - Centralna ewidencja i informacja o działalności gospodarczej – w tym systemie komornik jest w stanie sprawdzić czy dany dłużnik posiada działalność gospodarczą. Zapytanie w systemie CEIDG jest bezpłatne.

ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej – Za pomocą tego systemu komornik może przyspieszyć korespondencję z urzędami gdyż odbywa się ona elektronicznie.

CEPiK - jest to system obejmujący bazę danych zawierającą dane i informacje o pojazdach, ich właścicielach. Za jego pomocą komornik uzyskuje czy dłużnik jest właścicielem pojazdu mechanicznego. Zapytanie jest bezpłatne.

Monitor Postępowania Egzekucyjnego - elektroniczny dostęp do akt sprawy. Umożliwia Wierzycielowi sprawdzenie stanu sprawy, wyniku czynności i dokumentów pochodzących od komornika przez internet.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa Przemysław Bieńkowski Kancelaria Komornicza nr XXXIV w Warszawie.

ul. Narbutta 25A/107
02-536 Warszawa

Tel.: 22 645 81 72

NIP: 776 163 18 12
REGON: 385815376
E-SĄD ID: 2920
ePUAP:

Spłać zadłużenie

WPŁATA TRADYCYJNA

Wpłat można dokonać przekazem pocztowym lub przelewem elektronicznym na następujący numer konta:

Bank PKO BP S.A. 71 1020 1026 0000 1102 0439 7196

podając w tytule przelewu sygnaturę KM / GKM / KMS / KMP oraz imię i nazwisko lub nazwę dłużnika.

Wpłat można także dokonywać gotówką w kasie kancelarii w godzinach jej pracy tj. od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30.

PRZEKAZ POCZTOWY

Do pobrania uzupełniony o dane kancelarii i nr rachunku bankowego druk przekazu pocztowego.

Przekaz pocztowy

BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA