Właściwość terytorialna

Komornik działa na obszarze swojego rewiru. Rewirem tutejszego Komornika jest obszar właściwości Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa, który obejmuje dzielnice: Mokotów, Ursynów, Wilanów.

Zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Cywilnego do przeprowadzenia egzekucji właściwy jest komornik według miejsca zamieszkania lub siedziby dłużnika, miejsca położenia rzeczy lub miejsca, gdzie ta rzecz się znajduje oraz miejsca wykonywania czynności.

Art. 10 Ustawy o Komornikach Sądowych daje ponadto wierzycielowi prawo wyboru komornika spoza jego właściwości miejscowej z ograniczeniem wyboru do zasięgu terytorialnego Sądu Apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii. Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji pisemne oświadczenie, że korzysta z prawa wyboru komornika. Wyjątek od tego przepisu stanowi egzekucja z nieruchomości I eksmisje.

Komornik Sądowy Przemysław Bieńkowski jest właściwy do przeprowadzenia egzekucji na terenie dzielnic Mokotów, Ursynów, Wilanów, a na podstawie oświadczenia wierzyciela o wyborze komornika może podejmować czynności również na obszarze obejmującym zasięg terytorialny Sądu Apelacyjnego w Warszawie.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa Przemysław Bieńkowski Kancelaria Komornicza nr XXXIV w Warszawie.

ul. Narbutta 25A/107
02-536 Warszawa

Tel.: 22 645 81 72

NIP: 776 163 18 12
REGON: 385815376
E-SĄD ID: 2920