Licytacje komornicze – Warszawa

ul. Narbutta 25A/107
02-536 Warszawa

NIP: 776 163 18 12
REGON: 385815376
E-SĄD ID: 2920

Licytacje komornicze nieruchomości Warszawa – obszar działalności

Licytacje komornicze to inwestycja, która umożliwia raz na jakiś czas zakup mieszkania lub domu po cenie znacznie niższej niż w przypadku standardowych ofert na rynku. Procedura licytacji komorniczej może zostać uruchomiona na majątku dłużnika, który nie jest w stanie dłużej regulować swoich zobowiązań wobec wierzycieli. Aktywa w posiadaniu osoby zadłużonej mogą zostać zlicytowane na skutek wypowiedzenia umowy przez wierzyciela i wygrania przez niego procesu w sądzie. Powszechną przyczyną licytacji nieruchomości staje się zaprzestanie spłaty rat kredytu hipotecznego. W takiej sytuacji bank ma prawo rozpoczęcia procedury zajęcia przedmiotu umowy kredytowej. Sposób przebiegu licytacji znalazł swoje precyzyjne ramy w zapisach kodeksu postępowania cywilnego. W kodeksie zawarto także postanowienie mówiące o tym, że do przeprowadzenia egzekucji właściwy staje się komornik działający w miejscu położenia określonej nieruchomości dłużnika.

Zatem komornicze licytacje nieruchomości Warszawa mogą się odbywać jedynie z udziałem komornika sądowego pełniącego obowiązki przy właściwym sądzie rejonowym. Nieruchomości komornicze poddawane są do publicznego obwieszczenia co najmniej dwa tygodnie przed terminem licytacji.

licytacje komornicze Warszawa

Licytacje komornicze ruchomości Warszawa

Licytacje komornicze w Warszawie są ofertą obejmującą także przedmioty ruchome, mające wartość dla zaspokojenia interesów wierzycieli. Chociaż prawo cywilne nie podaje jednoznacznej definicji ruchomości, można ją wywnioskować na zasadzie przeciwieństwa pojęcia nieruchomości i powszechnej praktyki egzekucyjnej. Przepisy kodeksu cywilnego podają natomiast katalog przedmiotów wykluczonych z grona ruchomości, a tym samym możliwości licytacji komorniczej. Znajdziemy tu m.in. dobra osobiste niematerialne (wynalazki, patenty, prawa autorskie), pieniądze i papiery wartościowe (podlegają zajęciu komorniczemu, lecz nie w formie licytacji), lub niewydobyte złoża minerałów.

Podobnie, jak w przypadku licytacji komorniczych nieruchomości, ruchomości mogą być prowadzone przez komornika przy właściwym sądzie rejonowym. W przypadku Warszawy może to być na przykład Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa. Na stronie komornika sądowego regularnie mogą pojawiać się ogłoszenia o licytacjach, dając możliwość nabycia cennych rzeczy po okazyjnej cenie. Z punktu widzenia osoby zadłużonej, aukcje komornicze Warszawa prowadzone na ruchomościach umożliwiają pokrycie żądań wierzycieli.

Licytacje komornicze Mokotów, Ursynów, Wilanów

Regionalny charakter działalności komornika sprawia, że konkretna kancelaria komornicza organizuje lokalne przetargi komornicze. Warszawa ma możliwość skorzystania z usług komornika Przemysława Bieńkowskiego w dzielnicach Mokotów, Ursynów i Wilanów. Witryna zawiera informacje o planowanych licytacjach nieruchomości oraz ruchomości na terenie trzech dzielnic Warszawy. Zgodnie z prawem informacja o licytacjach przeprowadzanych przez komornika jest wywieszona w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa oraz opublikowana w lokalnej prasie. Lista licytacji komorniczych na stronie https://komornik-warszawa-mokotow.com/licytacje-komornicze/ ma charakter informacyjny.

Jedynym warunkiem wzięcia udziału w licytacji staje się wpłata z reguły 10-procentowego wadium podanego do publicznej wiadomości. Wadium, zwane czasem rękojmią, ma na celu ograniczenie nieefektywnych licytacji. Kwota ta jest niezwłocznie zwracana po licytacji lub brana na poczet licytowanego przedmiotu.

Więcej informacji na temat licytacji komorniczych mogą Państwo uzyskać w serwisie internetowym Krajowej Rady Komorniczej - https://licytacje.komornik.pl/.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa Przemysław Bieńkowski Kancelaria Komornicza nr XXXIV w Warszawie.

ul. Narbutta 25A/107
02-536 Warszawa

Tel.: 22 645 81 72

NIP: 776 163 18 12
REGON: 385815376
E-SĄD ID: 2920