Komornik sądowy Ursynów – Przemysław Bieńkowski

ul. Narbutta 25A/107
02-536 Warszawa

NIP: 776 163 18 12
REGON: 385815376
E-SĄD ID: 2920

Komornik sądowy Warszawa-Ursynów – obszar działalności

Postępowanie egzekucyjne (komornicze) prowadzone jest przez wybranego przez wierzyciela komornika. Komornik sądowy to funkcjonariusz publiczny zajmujący się wykonalnością wyroku sądowego tzn. egzekwuje należność od dłużnika po orzeczeniu sądu. Warto jednak pamiętać, że każdy komornik działa na obszarze swojego rewiru, w ramach którego uprawniony jest do podejmowania czynności egzekucyjnych. Co do zasady wierzyciel powinien wybrać komornika działającego w rewirze, gdzie ma być przeprowadzona egzekucja. W tym przypadku komornik sądowy Warszawa Ursynów jest uprawniony do prowadzenia postępowania egzekucyjnego na terenie tej, konkretnej dzielnicy Miasta Stołecznego Warszawy.

Komornik Warszawa Ursynów – zakres działań

Komornik zajmuje się m.in. egzekucją długów na podstawie orzeczeń sądu, sporządzeniem spisu inwentarza i protokołu stanu faktycznego, doręczeniem zawiadomień sądowych, pism procesowych i innych dokumentów sądowych czy sprawowaniem urzędowego nadzoru nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami.

komornik sądowy warszawa ursynów

Informacje dla wierzyciela

Wierzyciele, dla których komornik na Ursynowie jest właściwym organem postępowania egzekucyjnego, powinni pamiętać, że egzekucja komornicza co do zasady rozpoczyna się na ich wniosek. Składa się go na urzędowym formularzu, który można otrzymać w siedzibie kancelarii komornika sądowego w Warszawie na Ursynowie lub pobrać ze strony internetowej. Wypełniony i podpisany formularz – wraz z wymaganymi przez prawo załącznikami – należy złożyć w biurze podawczym kancelarii bądź przesłać listem poleconym na adres jej siedziby.

Kluczowym załącznikiem, do wniosku o wszczęcie egzekucji, bez którego nie będzie mogło rozpocząć się postępowanie, jest właściwy tytuł egzekucyjny. W najczęściej spotykanych przypadkach będzie to postanowienie lub wyrok sądu zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Aby otrzymać ten dokument, należy zwrócić się do sądu, przed którym toczyła się sprawa przeciwko dłużnikowi. Tytułem egzekucyjnym może być także np. akt notarialny, w którym dłużnik poddaje się egzekucji.

Informacje dla dłużnika

W ramach postępowania egzekucyjnego dłużnikowi przysługuje szereg praw. Wśród nich należy wymienić przede wszystkim prawo złożenia skargi na czynność komornika we właściwym Sądzie Rejonowym, złożenia powództwa przeciwegzekucyjnego, ustanowienia pełnomocnika czy prawo do informacji o stanie prowadzonej sprawy. Realizacja tych praw pozostaje w gestii dłużnika.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa Przemysław Bieńkowski Kancelaria Komornicza nr XXXIV w Warszawie.

ul. Narbutta 25A/107
02-536 Warszawa

Tel.: 22 645 81 72

NIP: 776 163 18 12
REGON: 385815376
E-SĄD ID: 2920